Tankebanen forlag / utopos publishing

En del av Ereignis Center for Philosophy and the Arts.

Tankebanen logo

ankebanen forlag ble grunnlagt i 2018 av en liten gruppe entusiaster. Vi gir ut trykte og elektroniske bøker, og er særlig interessert i nyskapende forskning, lyrikk og skjønnlitteratur.

Atopon (Άτοπον) / utopos: (Gr.) stedløs, uten sted, malplassert.

Vi er ikke en bokhandel. I katalogen vår finner du lenker til noen bokhandlere der du kan kjøpe bøkene våre. Vi gir ut det internasjonale, fagfellevurderte tidsskriftet Inscriptions.

Tankebanen forlag og utopos, vårt engelskspråklige imprint, styres av et redaksjonsråd. Alle manuskripter vi mottar gjennomgår en uavhengig konsulentvurdering. Vi krever ikke publikasjonsgebyrer for våre bokutgivelser.

Send inn manuskriptet ditt til post@tankebanen.no. Vi gir tilbakemeldinger på alle innkomne manuskripter.

Vår forretningsadresse er:

Kong Haakons plass 32
1532 Moss

Vi er registrert som:

Forlag nr. 978-82-93659
Personlig foretak nr. 919.322.179

Det er nødvendig, i intethetens navn, å tenke utenfor-stedet [utopos] som grunnlaget for ethvert steds — enhver situasjons — selvopprettholdelse med hensyn til dets væren. At det stedløse (Άτοπον) betegner det som er absurd gjør at vi glemmer at selve poenget ved ikke å være et sted er at det kan formilde intethetens aporier. Alain Badiou

Last updated: 30 October, 2023