flag us flag norway flag poland

Ereignis Center for Philosophy and the Arts

Ereignis () betyr å gjøre en erfaring, et begrep eller en teknologi til sin egen. Ereignis Center for Philosophy and the Arts beriker liv med en frigjørende filosofi grunnlagt på det kunstferdige og en etikk som tar utgangspunkt i det kunstige livet. Med vår ekspressive tilnærming til livet som teknologisk handling blir du bedre i stand til å være den du er.