Ereignis Center for Philosophy and the Arts

Ereignis () oznacza wykorzystanie swojego doświadczenia, myśli, czy technologii. Centrum Filozofii i Sztuki Ereignis wzbogaca Twoje istnienie, dzięki wyzwolonej filozofii opartej na pomysłowości i etyce sztucznego życia. Dzięki naszemu ekspresyjnemu podejściu do życia, w przypadku technologii, będziesz w stanie lepiej działać i być sobą.

5 February, 2024
Seminar: Join us for the Ereignis Seminar on Bergman Obscure with Dr. Jytte Holmqvist and Dr. Torgeir Fjeld this Wednesday, February 7, 2024 @ 16h00 CET.
24 January, 2024
Conference: Pausing Time/Timing the Pause: sayability in the arts, philosophy, and politics. Submit your abstract to the 4th Ereignis Conference (August 10-11) by 1 June, 2024.

About Ereignis Institute

Very recommended indeed for a thinking adventure! Professor Wolfgang Schirmacher