Ereignis Center for Philosophy and the Arts

Ereignis () betyr å gjøre en erfaring, et begrep eller en teknologi til sin egen. Ereignis Center for Philosophy and the Arts beriker liv med en frigjørende filosofi grunnlagt på det kunstferdige og en etikk som tar utgangspunkt i det kunstige livet. Med vår ekspressive tilnærming til livet som teknologisk handling blir du bedre i stand til å være den du er.

5 February, 2024
Seminar: Join us for the Ereignis Seminar on Bergman Obscure with Dr. Jytte Holmqvist and Dr. Torgeir Fjeld this Wednesday, February 7, 2024 @ 16h00 CET.
24 January, 2024
Conference: Pausing Time/Timing the Pause: sayability in the arts, philosophy, and politics. Submit your abstract to the 4th Ereignis Conference (August 10-11) by 1 June, 2024.

About Ereignis Institute

Very recommended indeed for a thinking adventure! Professor Wolfgang Schirmacher