Ereignis Center for Philosophy and the Arts

Ereignis () oznacza wykorzystanie swojego doświadczenia, myśli, czy technologii. Centrum Filozofii i Sztuki Ereignis wzbogaca Twoje istnienie, dzięki wyzwolonej filozofii opartej na pomysłowości i etyce sztucznego życia. Dzięki naszemu ekspresyjnemu podejściu do życia, w przypadku technologii, będziesz w stanie lepiej działać i być sobą.

6 October, 2023 Seminar: Introducing the open and free Ereignis Seminar: Wednesday 1 November, 2023 @ 16h00 CET on Zoom.more...
8 September, 2023 CfP: Inscriptions invites contributions to our upcoming themed issue, Beyond Dualism. Deadline 15 September/15 October, 2023. Read the full CfP.more...
All recent updates

About Ereignis Institute

Very recommended for a thinking adventure! Professor Wolfgang Schirmacher

Register with us: It’s free!

Get access to our discussion groups and more. Register now. It’s free.